Aktuální pravidla pro vyznamenání

Od 1. ledna 2014 platí nový statut vyznamenání

Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS).

Čestné uznání OSH - MSH (ČU OSH) > nově je nutnou podmínkou předchozí udělení Čestného uznání SDH. Minimální doba mezi čestnými uznáními není stanovena.

Čestné uznání KSH (ČU KSH) > nově je nutné nejprve získat všechna ocenění na úrovni OSH, tj. Čestné uznání OSH, medaili Za příkladnou práci i medaili Za zásluhy.

Čestné uznání SH ČMS (ČU SH ČMS) > nově je nutné nejprve získat všechna ocenění na úrovni OSH a KSH, tj. medaili sv. Floriána a nižší.

Medaile Za příkladnou práci > nově se zavádí podmínka dosažení věku 28 let. Navíc musí uplynout 5 let od prvního udělení ČU OSH - uděluje OSH

       Medaile  Za zásluhy >  nejdříve 5 let po získání medaile Za příkladnou práci - uděluje OSH

Medaile sv. Floriána > alespoň 1 rok od udělení ČU KSH - uděluje KSH

Medaile Za mimořádné zásluhy > alespoň 1 rok od udělení ČU SH ČMS - uděluje SH ČMS

Medaile Za věrnost > nově až po dovršení 15 let věku - uděluje OSH za dlouhodobou aktivní činnost, poprvé se uděluje i medaile, dále se udělují pouze stužky, počet proužků udává počet desetiletí členství v SDH, nosí se pouze nejvyšší udělená stužka.

Medaile Za zásluhy o výchovu > nově je nutnou podmínkou předchozí udělení Medaile Za příkladnou práci.

Řád sv. Floriána > je nutné nejprve získat všechna předchozí vyznamenání, navíc je novou podmínkou nejméně 30 let členství a dosažení věku 50 let.

Titul Zasloužilý hasič > podmínkou je 40 let členství (dříve bylo 35 let) a dovršení 65 let věku (dříve bylo 60 let).

 

Schéma s pravidly pro udělování
vyznamenání hasičům-jednotlivcům

 Postup vyznamenání hasič