Siréna - druhy signálů

 

V naší obci máme sirénu rotačního typu, kterou spouští dálkově dispečink operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru podle vyhodnocení situace hrozícího nebezpečí. Proto je důležité umět rozlišovat jednotlivé druhy signálů.

"Všeobecná výstraha" - tento signál oznamuje hrozící nebezpečí a může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Signál „Všeobecná výstraha" je kolísavý tón po dobu 140 sekund a může zaznít 3x po sobě.

"Zkouška sirén" - tento signál uslyšíte nejčastěji, a to každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Signál „Zkouška sirén" je nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund. Tento stejný tón se používá i při pietním spouštění sirén, o kterém je obyvatelstvo předem informováno.

"Požární poplach" - tento signál slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Signál „Požární poplach" je 1x přerušený tón po dobu 60 sekund. Požární poplach také není varovným signálem! Při tomto signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná mimořádná událost neděje ve Vašem bezprostředním okolí a pokud Vás neohrožuje, zachovejte klid a nic nedělejte, nebudete-li k tomu záchranáři vyzváni.