Umístění domovenek, nášivek

a funkčního označení

 

  • Domovenka s nápisem Česká republika se nosí 2 cm pod ramenním švem levého rukávu, šatů dámských, košile, pracovního stejnokroje nebo vycházkového stejnokroje.
  • Nášivky s děleným státním znakem se nosí 9 cm pod švem levého rukávu (košile, pracovního stejnokroje nebo vycházkového stejnokroje).
  • Nášivky se znakem SH ČMS se nosí 9 cm pod švem levého rukávu košile, pracovního stejnokroje nebo vycházkového stejnokroje.
  • Domovenky s místním nápisem (příslušnosti k organizační jednotce SH ČMS) se nosí 2cm pod ramenním švem levého rukávu, šatů dámských, košile, pracovního stejnokroje nebo vycházkového stejnokroje.
  • Nášivky se znakem SDH nebo obce se nosí 9 cm pod švem pravého rukávu košile, nebo vycházkového stejnokroje.
  • Nášivky se znakem SDH nebo obce se nosí 9 cm pod švem levého rukávu pracovního stejnokroje.
  • Na šatech dámských SH ČMS se na levém rukávu nosí nášivka se znakem SH ČMS 7 cm pod švem levého rukávu a vyšívané funkční označení o rozměrech 70 x 37 mm 14 cm pod švem levého rukávu
  • Velikost nášivky by měla být přiměřená a to bez údajů domovenky: její svislá osa maximálně 9 cm a příčná osa maximálně 8 cm

 

 Obrazová příloha Stejnokrojového předpisu SH ČMS