Práce profesionálních i dobrovolných sborů, prevence, akce, technika, historie, zajímavosti.

Hasičský magazín nabízí ukázky z práce a života nejenom Hasičského záchranného sboru, ale veřejnost seznamuje také s činností dobrovolných hasičů. Jednotlivé díly jsou zaměřeny na prevenci aktuálních rizik požárů, jak konkrétním problémům předcházet a další aktuální témata.
Směrem k široké veřejnosti je záměrem magazínu přispět v poskytování informací a návodů k aktivnímu zapojení se občanů do procesu sebeochrany, jako významného nástroje ochrany života, zdraví a majetku při mimořádných událostech a krizových situací.
 

Září 2018  

Regionální televize CZ a V1

 

> Další videa Magazínu HASIČI k shlédnutí zde <<