Hodností označení SH ČMS

 

OZNAČENÍ ČLENŮ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

                      

                    člen SDH                                        člen SDH po 3. letech členství

 

                         

     člen SDH po 5. letech členství                          člen SDH po 8. letech členství

                                                                                          

  člen SDH po 10. letech členství

                                                  

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

               

            vedoucí kolektivu                                             člen výboru, revizor

 

               

 náměstek starosty, velitel jednotky                              starosta sboru

              předseda revizní rady

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ OKRSKU

                

      aktivista okrskového výboru                                     člen výboru, revisor

 

                

     náměstek starosty, velitel                                            starosta okrsku

       předseda revizní rady

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ

                

       zaměstnanec kanceláře OSH                                    vedoucí kanceláře OSH

 

                

         člen odborné rady OSH                                     člen výkonného výboru OSH

                                                                            člen okresní kontrolní a revizní rady

 

                

            náměstek starosty OHS                                              starosta OSH

            předseda kontrolní revizní rady

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ KRAJSKÉHO SDRUŽENÍ HASIČŮ

                

      zaměstnanec kanceláře OSH                                  vedoucí kanceláře KSH

 

                

       člen odborné rady KSH                                     člen výkonného výboru KSH

                                                                        člen krajské kontrolní a revizní rady

 

                

        náměstek starosty KSH                                               starosta KSH

předseda krajské kontrolní a revizní rady

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ ÚSTŘEDÍ SH ČMS

                

zaměstnanec kanceláře SH ČMS, CHH                  vedoucí dboru kanceláře SH ČMS, CHH

   instruktor ústřední hasičské školy                  zástupce ředitele ústřední hasičské školy

 

               

    ředitel ústřední hasičské školy                                     

nejvyšší představitelé firem s majetkovým podílem SH ČMS

 

             

     člen odborné rady SH ČMS                           člen ústřední kontrolní a revizní rady 

 

 

    člen výkonného výboru SH ČMS

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ KANCELÁŘE STAROSTY SH ČMS

               

      ředitel kanceláře SH ČMS                                náměstek starosty SH ČMS

místopředseda ústř. kontrolní a revizní rady     předseda ústř. kontrolní a revizní rady SH ČMS

 

            starosta SH ČMS

 

 

OZNAČENÍ ČLENŮ VÝJEZDOVÝCH JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

                

                       hasič                                      starší hasič po třech letech členství v jednotce

                                                                                               

 

                

             strojník jednotky                                                             technik jednotky

 

               

              velitel družstva                                                         velitel družstva

                                                                                     zástupce velitele jednotky

 

               velitel jednotky