Hodností označení SH ČMS

 

OZNAČENÍ ČLENŮ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

           

  člen SDH                                             člen SDH po 3. letech členství

           

 člen SDH po 5. letech členství             člen SDH po 8. letech členství

                                                                        velitel družstva

 člen SDH po 10. letech členství

 člen rady mladých hasičů

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

              

 vedoucí kolektivu                                   člen výboru, revizor

              

 náměstek starosty, velitel SDH              starosta SDH

 předseda kontrolní revizní rady

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ OKRSKU

               

 aktivista okrskového výboru                   člen výboru, revizor

               

 náměstek starosty, velitel                      starosta okrsku

 předseda revizní rady

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ

               

 zaměstnanec kanceláře OSH                     vedoucí kanceláře OSH

               

 člen odborné rady OSH                             člen výkonného výboru OSH

                                                           člen okresní kontrolní a revizní rady

               

 náměstek starosty OSH                            starosta OSH

 předseda okresní kontrolní revizní rady

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ KRAJSKÉHO SDRUŽENÍ HASIČŮ

               

  zaměstnanec kanceláře OSH                   vedoucí kanceláře KSH

               

 člen odborné rady KSH                            člen výkonného výboru KSH

                                                          člen krajské kontrolní a revizní rady

               

 náměstek starosty KSH                            starosta KSH

 předseda krajské kontrolní a revizní rady

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ ÚSTŘEDÍ SH ČMS

               

 zaměstnanec kanceláře SH ČMS,             vedoucí dboru kanceláře SH ČMS,

 CHH, instruktor UHS                                zástupce ředitele UHS

 ředitel ústřední hasičské školy

 nejvyšší představitelé firem s majetkovým podílem SH ČMS

              

člen odborné rady SH ČMS              člen ústřední kontrolní a revizní rady

 

člen výkonného výboru SH ČMS

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ KANCELÁŘE STAROSTY SH ČMS

              

 ředitel kanceláře SH ČMS                                náměstek starosty SH ČMS

                                          předseda ústř. kontrolní a revizní rady SH ČMS

 starosta SH ČMS

 

OZNAČENÍ ČLENŮ VÝJEZDOVÝCH JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

            

hasič                                          starší hasič (po 3 letech v jednotce)

             

strojník jednotky                                    technik jednotky                      

             

velitel družstva                                       zástupce velitele jednotky  

velitel jednotky