Hodností označení SH ČMS

 

OZNAČENÍ ČLENŮ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

           

   člen SDH                                                     člen SDH po 3. letech členství

           

  člen SDH po 5. letech členství                     člen SDH po 8. letech členství

                                                                        velitel družstva

  člen SDH po 10. letech členství

  člen rady mladých hasičů

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

              

  vedoucí kolektivu                                           člen výboru, revizor

              

 náměstek starosty, velitel SDH                      starosta SDH

 předseda kontrolní revizní rady

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ OKRSKU

               

 aktivista okrskového výboru                           člen výboru, revizor

               

  náměstek starosty, velitel                             starosta okrsku

  předseda revizní rady

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ

               

 zaměstnanec kanceláře OSH                            vedoucí kanceláře OSH

               

 člen odborné rady OSH                                    člen výkonného výboru OSH

                                                                          člen okresní kontrolní a revizní rady

               

  náměstek starosty OSH                                    starosta OSH

  předseda okresní kontrolní revizní rady

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ KRAJSKÉHO SDRUŽENÍ HASIČŮ

               

  zaměstnanec kanceláře OSH                            vedoucí kanceláře KSH

               

  člen odborné rady KSH                                    člen výkonného výboru KSH

                                                                         člen krajské kontrolní a revizní rady

               

 náměstek starosty KSH                                     starosta KSH

 předseda krajské kontrolní a revizní rady

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ ÚSTŘEDÍ SH ČMS

               

 zaměstnanec kanceláře SH ČMS, CHH            vedoucí dboru kanceláře SH ČMS, CHH

 instruktor ústřední hasičské školy                zástupce ředitele ústřední hasičské školy

 ředitel ústřední hasičské školy

 nejvyšší představitelé firem s majetkovým podílem SH ČMS

              

  člen odborné rady SH ČMS                               člen ústřední kontrolní a revizní rady

 

  člen výkonného výboru SH ČMS

 

OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ KANCELÁŘE STAROSTY SH ČMS

              

 ředitel kanceláře SH ČMS                                náměstek starosty SH ČMS

                                                              předseda ústř. kontrolní a revizní rady SH ČMS

 starosta SH ČMS

 

OZNAČENÍ ČLENŮ VÝJEZDOVÝCH JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

               

  hasič                                                 starší hasič (po třech letech členství v jednotce)

               

  strojník jednotky                                                   technik jednotky

              

  velitel družstva                                                      velitel družstva

                                                                                zástupce velitele jednotky

  velitel jednotky