Starostové a náměstci SH ČMS 

pro volební období 2021 - 2025

Ústředí SH ČMS Praha

Starosta SH ČMS

Ing. Monika Němečková

Náměstci starosty SH ČMS 

 Ing. Jan Aulický, Josef Bidmon, Bc. Richard Dudek Dis.,

Ing. Zdeňek Nytra, Ing. Jaroslav Salivar, Dana Vilímková 

KSH Pardubice

Starosta KSH Pardubice

Josef Bidmon

Náměstci KSH Pardubice

Josef Syrůček

Pavel Černohous

 

OSH Pardubice

Starosta OSH Pardubice

Jiří Bolehovský

Náměstci starosty OSH Pardubice

Martin Pištora; Milan Vosáhlo, Aleš Janda

  

Složení výboru okrsku č.14 OSH Pardubice

pro volební období 2015 - 2020

Starosta okrsku

Aleš Kouba

Náměstek starosty okrsku

Helena Kupčíková

Hospodář okrsku

Jaroslav Kopecký

Jednatel okrsku

Jiří Pošva

Velitel okrsku

Petr Lejhanec

Strojník okrsku

Josef Žák

Člen VV OSH Pce za okrsek č.14

Petr Vavřina

Zástupci v odborných radách OSH Pce za okrsek č.14

Odborná rada historie

Aleš Kouba

Odborná rada mládeže

Monika Nováková - vedoucí odborné rady

Odborná rada prevence

Zdeněk Doležálek; Marcel Novák

Odborná rada ochrany obyvatelstva

Michal Hercík