Dopravní nehoda

Jsi-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody

proveď tyto základní úkony:

 • zabezpeč, aby všichni účastníci nehody, u kterých to jde opustili vrak      i vozovku

 • zajisti provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody

 • přivolej pomoc

 • vyprošťuj postižené sám nebo s pomocníkem s ohledem na možné poranění páteře

 • je-li osoba zaklíněna, násilím ji nevyprošťuj

 • zabezpeč vrak proti dalšímu poškození:

 • zejména požár, výbuch, zkrat elektroinstalace, potopení do vody

 • shromáždi účastníky nehody mimo rizikový prostor

 • při poskytování první pomoci se soustřeď na základní životní funkce – vědomí, dýchání a krevní oběh

 • v bezpečné vzdálenosti pro zastavení označ místo havárie, zajisti stopy pro vyšetření jejich příčin

 • nezapomeň na pomoc zvířatům, zejména k jejich uklidnění

 • zabezpeč majetek, případně náklad před poškozením a zcizením

 • zabezpeč identifikaci účastníků a svědků nehody