Zavalení, zasypání

 

 • přestože je zemětřesení či rozsáhlý sesuv nepravděpodobný, může nastat  sesutí budovy po výbuchu, dlouhém dešti či při vzniku kaveren

 • sleduj příznaky v okolí: trhliny na vdovách, záchvěvy, a pohupování podloží, neobvyklé zvuky a dunění, neklidné chování zvířat a jejich úprk do okolí

 • v případě počínajících otřesů se snaž co nejrychleji dostat k nosné zdi, kde je stabilita stavby největší; nesbíhej po schodišti, nejezdi výtahem

 • po ukončení sesuvu se nejdříve důkladně zorientuj, snaž se vyprostit z trosek svépomocí či dostat se do míst, kde na sebe můžeš upozornit okolí

 • při pohybu v troskách sleduj, zda nenarušíš stabilitu uvolněných zdí, stropů a zejména schodišť

 • nemůžeš-li se vyprostit svépomocí, upozorni okolí křikem, poklepem    na kovové předměty nebo vyvěšením látky jako praporu

 • jako pomocník při vyprošťování pamatuj, že nejdůležitější je průzkum situace a zabezpečení trosek, potom systematické prohledávání

 • při pobytu v horách může dojít k zasypání sněhovou lavinou:

 • v menší lavině se snaž udržet roztažením rukou a nohou jako              při plavání, na jejím povrchu

 • jsi-li zasypán potom si chraň hlavu a obličej, zaujmi polohu               „do klubíčka“ a správně se orientuj, kde je „nahoře“ a „dole“

 • nemůžeš-li se sám vyprostit, potom se snaž klidně dýchat a vyčkat       na záchranáře