Evakuace budovy při požáru

 

  • požární poplach se vyhlašuje údery na kovové předměty nebo voláním „HOŘÍ“

  • vezmi s sebou jen nejnutnější věci (doklady, léky, peníze)

  • vytvoř si roušku z navlhčené textilie a případně si vezmi namočený kabát či deku přes hlavu, při odchodu z hořícího objektu se pohybuj     co nejblíže u země

  • nesnaž se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory

  • nemůžeš-li již opustit objekt, uzavři se v místnosti  bez větrání, utěsni okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorni na sebe hasiče máváním za oknem či vyvěšení bílé látky či prostěradla

  • prověř, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby a zvířata; pokud ano, pokus se zabezpečit jejich vyvedení nebo si zapamatuj, kde          se nacházejí a řekni to následně záchranářům

  • shromáždi všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor