Požár

 

  • skladuj hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích    a prostorách, mimo společné prostory obytných domů

  • buď vybaven funkčními jednoduchými hasebními prostředky

  • měj vždy volné, případně označené, únikové cesty

  • vznikne-li požár, okamžitě jej uhas nebo zamez jeho rozšíření

  • proveď nutná opatření pro záchranu ohrožených osob

  • neodkladně ohlas zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112

  • zabezpeč uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie

  • co nejrychleji opusť objekt ve kterém hoří

  • při hašení plošného požáru dbej na to, aby ti nezamezil ústupovou cestu

  • po příjezdu hasičů podej veliteli informaci o situaci včetně údajů          o specifikách hořícího objektu a okolí, poskytni osobní pomoc