Po povodni

 

  • po jejím ukončení nech vše řádně zdokumentovat pro  náhradu škod pojišťovnou a případné příspěvky pomoci státem

  • uhynulé zvířectvo, zaplavené potraviny a polní plodiny, naplaveniny      a nepoužitelný materiál zlikviduj podle pokynů

  • před zahájením vysoušení odstraň obložení a omítky stěn, tapety, koberce a podlahové krytiny, případně odkryj základy stavby

  •   pro stavby je nejoptimálnější postupné vysychání při zvýšeném průvanu

  • k rychlému vysušení místnosti použij teplomet nebo absorpční vysoušeč

  • zajisti provedení odborné statické prohlídky, posouzení funkčnosti elektroinstalace, rozvodů plynu a topení, vodovodního a kanalizačního řádu, před jejich opětovným připojením

  • ve vlastní studni proveď několikanásobné odčerpání vody a desinfekci, nech provést laboratorní prověření kvality vody

  • sám při všech pracích dbej na zvýšené dodržování hygienických zásad

  • obnova je dlouhodobý proces, proto vzájemná pomoc je nejúčinnější

po povodni není důležitá jen materiální a finanční pomoc, ale i trvalá psychologická podpora a sociální péče o postižené

 

Vyhlášení soutěže o nejlepší www stránky SDH 

 

 Logo.png

 

Pardubický deník

článek z 6.2.2019

Hasiči kolem nás:

SDH Živanice

 

 

Aktuální výjezdy hasičů Pardubický kraj

 

 

B1 Zakladni Text vpravo radek RGB vyrez.jpg 

podporuje hasiče ze Živanic