Ochrana majetku při povodni

 

  • vytvoření hrází proti stoupající vodě, utěsnění vstupů do budov             a kanalizačních vpustí

  • stěhování potravin a oblečení, vnitřního vybavení, strojů a zařízení, surovina materiálů ze zaplavených do výše položených míst

  • vypnutí hlavních vypínačů a uzavření uzávěru přívody energií a vody,     i po přerušení dodávky

  • uložení cenných věcí a dokumentů na bezpečném místě, případně jejich dřívější uložení v bezpečností schránce a vytvoření kopií

  • odvoz nebo nezávadná likvidace nebezpečných látek

  • zajištění ochrany domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením  nebo umožněním opuštění míst ustájení

  • dopravní prostředek včas vyvézt nebo mít v pohotovosti k odjezdu       po bezpečné cestě