Ochrana majetku při povodni

 

  • vytvoření hrází proti stoupající vodě, utěsnění vstupů do budov             a kanalizačních vpustí

  • stěhování potravin a oblečení, vnitřního vybavení, strojů a zařízení, surovina materiálů ze zaplavených do výše položených míst

  • vypnutí hlavních vypínačů a uzavření uzávěru přívody energií a vody,     i po přerušení dodávky

  • uložení cenných věcí a dokumentů na bezpečném místě, případně jejich dřívější uložení v bezpečností schránce a vytvoření kopií

  • odvoz nebo nezávadná likvidace nebezpečných látek

  • zajištění ochrany domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením  nebo umožněním opuštění míst ustájení

  • dopravní prostředek včas vyvézt nebo mít v pohotovosti k odjezdu       po bezpečné cestě

 

Vyhlášení soutěže o nejlepší www stránky SDH 

 

 Logo.png

 

Pardubický deník

článek z 6.2.2019

Hasiči kolem nás:

SDH Živanice

 

 

Aktuální výjezdy hasičů Pardubický kraj

 

 

B1 Zakladni Text vpravo radek RGB vyrez.jpg 

podporuje hasiče ze Živanic