Povodeň

 

  • zjisti si na obecním úřadě nebo od pamětníků, zda se tvé obydlí, chata, zahrada či pozemky nenachází v zátopovém území

  • ujasni si postavení svého obydlí vůči toku vody a při vytváření lagun

  • zajisti, aby ploty, boudy, hranice dříví a jiné překážky netvořily druhotné hrázky v toku vody

  • zvaž, či je výhodnější utěsnit budovy nebo umožnit volný průtok vody

  • trvale sleduj průtočný stav a naplněnost nádrží, předpověď počasí

  • při vzniku povodně postupuj tak, abys ochranná opatření mohl podle situace zdokonalovat a rozšiřovat

  • v případě nesnází včas přádej o pomoc, nezůstávej v místě, kde bys mohl ohrozit život svůj a svých blízkých

  • máš-li možnost,přesuň se k příbuzným nebo známým mimo zátopu

  • jsou-li vytvořena evakuační zařízení, je ti zde lépe než v zatopeném území a jeho bezprostředním okolí

  • prostřednictvím samosprávy a státní správy je organizována účinná humanitární pomoc

 

 

Vyhlášení soutěže o nejlepší www stránky SDH 

 

 Logo.png

 

Pardubický deník

článek z 6.2.2019

Hasiči kolem nás:

SDH Živanice

 

 

Aktuální výjezdy hasičů Pardubický kraj

 

 

B1 Zakladni Text vpravo radek RGB vyrez.jpg 

podporuje hasiče ze Živanic