Evakuace

 

  • vždy uposlechni pokyny, je-li výhodnější okamžitá evakuace nebo ukrytí
  • evakuace se plánuje jako částečná pro určené skupiny nebo úplná       pro všechny obyvatele v místě
  • evakuace se provádí organizovaně nebo může probíhat samovolně
  • evakuační zavazadlo je obdobné jako úkrytové, možné je vzít více věcí s ohledem na delší dobu opuštění domova a způsob zvolené přepravy
  • při opuštění bytu uhas oheň a vypni topidla, uzavři přívod vody a plynu, odpoj anténní svody, vypni elektrické spotřebiče (mimo ledniček           a mrazniček)uzamkni byt a označ vývěskou kdo a kdy se kam evakuoval
  • malá domácí zvířata můžeš vzít sebou, ostatní hospodářská zvířata předzásob vodou a krmivem, označ vývěskou jejich přítomnost
  • po výzvě k evakuaci se dostav na shromaždiště, nech se zaregistrovat
  • využij vlastní dopravní prostředek, je-li v dobrém technickém stavu s dostatkem PHM, přesunuj se jen po určených evakuačních trasách
  • pobyt v příjmovém místě je zajištěn společným nouzovým ubytováním, stravováním a ostatní potřebou humanitární pomoci
  • vrátit s se můžeš pouze se svolením orgánů krizového zřízení, následně zdokumentuj stav svého majetku, zaregistruj škody a ztráty

 

 

 

 

Vyhlášení soutěže o nejlepší www stránky SDH 

 

 Logo.png

 

Pardubický deník

článek z 6.2.2019

Hasiči kolem nás:

SDH Živanice

 

 

Aktuální výjezdy hasičů Pardubický kraj

 

 

B1 Zakladni Text vpravo radek RGB vyrez.jpg 

podporuje hasiče ze Živanic