Ukrytí

 

  • je nejúčinnější ochranou při úniku škodlivých látek, zadýmení a smogu
  • ukryj se v místě, kde tě zastihlo varování - dopravním prostředkem urychleně dojeď k nejbližšímu místu ukrytí v budově
  • malá prodyšnost stavebních materiálů budov výrazně sníží zamoření    ve srovnání s volných prostorem
  • ochranné vlastnosti se sníží uzavřením oken a dveří, oblepením páskou, zavřením větrání a vypnutí klimatizace, utěsněním průchodu budovy - klíčové dírky, výřez poštovní schránky, větrání spižíren a odsavače par
  • optimální místo pro ukrývané je v odvrácených prostorách od úniku,      v centrálních místnostech oproti obvodovým zdím
  • zabezpeč si poslech rádia a televize, případně hlášení pokynů v místě úkrytu
  • vytvoř si podmínky pro dlouhodobý pobyt, jídlo a pití, osobní hygienu
  • pro plánovaný pobyt v úkrytu si vytvoř "úkrytové zavazadlo", které může být i následně "evakuačním zavazadlem" 
  • zajisti ochranu všech domácích zvířat, včetně zásob krmiva a vody
  • v průběhu ukrytí se řiď pokyny o možnostech jeho krátkého přerušení    a doplnění potřebných zásob