Varování

 

  • k varování slouží rotační nebo elektrické poplachové sirény, případně náhradní zvuková zařízení
  • varovným signálem je kolísavý tón sirény v délce 140 sekund - zpravidla je 3 x opakovaný asi v 5 minutových intervalech
  • elektronická siréna s hlasovou modulací či doplňkové zařízení (místní informační systém) mohou bezprostředně upřesnit důvod a místo varování
  • po varování co nejrychleji vyhledej úkryt mimo volný prostor v budově
  • prověř, zda lidé v tvém okolí slyšeli signál a reagují na varování
  • ukryj se v budově, která ti poskytne zvýšenou ochranu
  • zapni a poslouchej hromadné informační prostředky, ty oznámí důvod varování a způsob správného chování v dané situaci
  • podle pokynů zdokonaluj ochranné vlastnosti úkrytového prostoru nebo se připrav na evakuaci
  • v případě potřeby si připrav improvizované prostředky osobní ochrany