Chování při vzniku mimořádné události

 

  • jsi li svědkem či účastníkem, potom ohlas každou mimořádnou událost
  • mimořádnou událost oznam na jednu z linek tísňového volání a stručně popiš vzniklou událost
  • bez ohrožení vlastního života nebo úrazu prověř bezprostřední situaci
  • poskytni první pomoc postiženým, případně je přesuň na bezpečné místo
  • vhodné je zajistit další charakteristické detaily události
  • můžeš-li, zajisti místo události proti jejímu šíření a řetězení
  • je-li více svědků události, potom si rozdělte úlohy         v péči o postižené, zabezpečování okolí a navigaci příjezdu záchranářů
  • po příjezdu záchranářů jim upřesni situaci o tom, co vše jsi provedl
  • vyčkej k případnému podání svědeství k mimořádné události