Akce v roce 2015


Sběr starého železa (So)

Datum konání: 24. 10. 2015

 • v obci Živanice a Nerad


Výstava techniky Retroměstečko 2015 Pardubice - Dukla(Pá-Ne)

Datum konání: 2. 10. 2015 - 4. 10. 2015

>> Retroměstečko obecné informace zde <<

 

RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek

tvoří základní tématické bloky, na které navazjují další programové složky. Pro informaci si vyber kliknutím na ikonu:

           

 VII.ročník Soutěže ručních historických stříkaček Mělice (So)

Datum konání: 1. 8. 2015

Program

-------------------

12.30 - 12.30  příjezd a prezentace sborů

13.00              slavnostní zahájení  a uvítání hostů

13.15               zahájení soutěže

                       1.  štafeta

                       2. ukázka dětských přípravek ze  Živanic

                       3. soutěž s berlovkou

                       4. ukázka dětských přípravek ze Břehů

                       5. soutěž koňských stříkaček

                       6. ukázka staré hasičské techniky

                       7. speciální  štafeta

16.30               vyhlášení výsledků s  předáním cen a pamětních medailí 

 

                                        Srdečně zve  SDH Mělice a Kouba Aleš  starosta

 

 V. sjezd Sdružení hasičů Čech, Morava a Slezska v Pardubicích

Datum konání: 4. 7. 2015 - 5. 7. 2015

P R O G R A M

jednání V. sjezdu SH ČMS,

konaného ve dnech 4. a 5. července 2015 v Pardubicích

 

3. července 2015

příjezd delegátů a hostů sjezdu, kteří si zajistili ubytování

4. července 2015

7.00 – 8.45 příjezd, ubytování a prezence delegátů a hostů sjezdu - občerstvení

9.00 zahájení V. sjezdu SH ČMS – hymna,úvodní slovo a přivítaní hostů sjezdu

9.10 ohlášení způsobilosti sjezdu k jednání a rozhodování

9.15 volba pracovních orgánů sjezdu : předsednictva

zapisovatelů a ověřovatelů zápisu

mandátové komise

volební komise

návrhové komise

9.30 projednání a schválení programu sjezdu

projednání a schválení jednacího řádu sjezdu

9.45 projednání a schválení volebního řádu sjezdu

10.00 přestávka – ustavující schůze pracovních komisí V. sjezdu

10.15 vystoupení pozvaných hostů V. sjezdu SH ČMS včetně hostů ze zahraničí

11.15 zpráva o činnosti SH ČMS do V. sjezdu SH ČMS

12.20 zpráva o činnosti ÚKRR (rozsah do 10 minut)

12.30 rozprava ke zprávám o činnosti

13.00 přestávka na oběd

14.00 ocenění organizačních jednotek a členů SH ČMS

14.15 zpráva mandátové komise

14.20 představení kandidátů na starostu SH ČMS, předsedu ÚKRR a náměstky starosty SH ČMS

(představuje řídící sjezdu)

14.30 volba starosty SH ČMS, předsedy ÚKRR a náměstků starosty SH ČMS

14.40 přestávka

15.10 výsledek volby starosty SH ČMS, předsedy ÚKRR a náměstků starosty SH ČMS - předání

dekretů

15.40 volby členů VV SH ČMS a členů ÚKRR

16.00 výsledky voleb členů výkonného výboru SH ČMS a členů ÚKRR

16.10 předání dekretů nově zvoleným funkcionářům SH ČMS

16.30 přestávka

17.45 projednání Hlavních směrů činnosti SH ČMS do roku 2020 a rozprava k tomuto bodu

18.15 projednání a schválení usnesení V. sjezdu SH ČMS a rozprava k tomuto bodu

18.45 závěr V. sjezdu SH ČMS

19.00 večeře

20.00 společenský večer delegátů a hostů V. sjezdu SH ČMS

5. července 2015

8.00 – 10.00 snídaně a odjezd delegátů a hostů z místa konání sjezduVII.Propagační jízda hasičských vozidel k V. sjezdu SH ČMS

Datum konání: 3. 7. 2015Staročeské máje v Živanicích a Neradu (So)

Datum konání: 23. 5. 2015

 • akce začíná od 12 hodin krojovaným průvodem od sokolovny v Živanicích s vyváděním družiček za doprovodu kapely Živaňanka

 • od 15 hodin vystoupení Mateřské a Základní školy Živanice na letním parketu a zatančení České besedy v podání mládenců a družiček

 • posezení s kapelou Živaňanka u letního parketu

 •  pro děti bude připraven skákací hradStavění májky a "Pálení čarodějnic" (Čt)

Datum konání: 30. 4. 2015

 • stavění májky od 17 hodin                u sokolovny v Živanicích
 • průvod masek obcí k "Čarodějnici"

 • v 18,30 hodin symbolické "Pálení čarodějnic" u Louže

 Hasičský ples (So)

Datum konání: 7. 2. 2015

 • začátek ve 20 hodin
 • Sokolovna Živanice
 • hudební skupina BYLO NÁS PĚT


Posezení s hudbou hasiči okrsku č.14 (Pá)

Datum konání: 23. 1. 2015

 • sál hostince v Lohenicích
 • začátek ve 20 hodin
 • hraje kapela MEMORY
 • předprodej vstupenek na tel.čísle 605 715 259


Výroční valná hromada SDH Živanice (So)

Datum konání: 17. 1. 2015

 • od 18 hodin
 • v baru Sokolovny Živanice
 • volby do funkcí ve sboru pro volební období 2015 - 2019