Zajímavé odkazy

Okresní sdružení hasičů Pardubice


Kalendáře pořádaných akcí, kontakty, aktuality, výsledky hasičských soutěží, pojištění, odborné rady mládeže, prevence, velitelů a další ....

Dobrovolní hasiči


Oficiální informační server Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky.
Cílem činnosti SH ČMS je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

 

Požáry - ohnisko žhavých zpráv

pozary-cz-logo-color-transparent.png
Stránky zabývající se událostmi při požárech nejen v ČR, represí, prevencí, sportem, historií při zásazích, současnou i historickou technikou, výjezdy hasičů rozděleny podle regionů, atd.

Sdružení pro obnovu a zachování historických a hasičských tradic


Stránky zabývající se především historií hasičstva (Hasičské slavnosti Litoměřice 1998,2001,2004, 2007,2010,2014; 2017 muzea; vydané a připravované knihy, atd.)

 

PyroCar - Největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů v České republice

 

  • trendy v výrob požárních automobilů a čerpadel
  • pravidla silničního provozu se zaměřením na hasiče a záchranáře
  • setkání s výrobci a prodejci požární techniky
  • setkání s odborníky a profesionály
  • ukázky z historie pořární techniky
  • speciality z polní kuchyně
  • bohatý doprovodný program
  • ukázky práce složek IZS

 

Robur stránky

www.robur.xf.cz
Super stránky o Roburech!! Dozvíte se zde něco o historii a technice. Jsou zde zprávy z tisku ale hlavně poradna, kde je také možnost se něco dozvědět nebo i ostatním poradit.

Motory Robur