Zajímavé odkazy

Okresní sdružení hasičů Pardubice


Kalendáře pořádaných akcí, kontakty, aktuality, výsledky hasičských soutěží, pojištění, odborné rady mládeže, prevence, velitelů a další ....

Dobrovolní hasiči


Oficiální informační server Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území České republiky.
Cílem činnosti SH ČMS je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

Požáry - ohnisko žhavých zpráv

pozary-cz-logo-color-transparent.png
Stránky zabývající se událostmi při požárech nejen v ČR, represí, prevencí, sportem, historií při zásazích, současnou i historickou technikou, výjezdy hasičů rozděleny podle regionů, atd.

Sdružení pro obnovu a zachování historických a hasičských tradic


Stránky zabývající se především historií hasičstva (Hasičské slavnosti Litoměřice 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2014, 2017, 2022; muzea; vydané a připravované knihy, atd.) 

PyroCar

  • trendy v výrob požárních automobilů a čerpadel
  • pravidla silničního provozu se zaměřením na hasiče a záchranáře
  • setkání s výrobci a prodejci požární techniky
  • setkání s odborníky a profesionályPyrocar 2023 Logo-2.png
  • ukázky z historie pořární techniky
  • speciality z polní kuchyně
  • bohatý doprovodný program
  • ukázky práce složek IZS