10.září 2011 oslavy 110. let založení

Sboru dobrovolných hasičů Živanice – Nerad

 

Oslavám výročí založení našeho sboru předcházela slavnostní schůze, která se konala 9.září 2011 od 19 hodin v postaveném stanu na návsi v Živanicích.

Této schůze se zúčastnilo celkem 26 členů a 14 hostů. Z hostů za OSH Pardubice starostka p.Marie Stará, náměstek starosty p.Vlastimil Košťál a pracovnice OSH Pardubice p.Hana Košťálová. Dále starostka obce p. Věra Rálišová, zástupci ze sborů v okrsku - SDH Břehy, Černá u Bohdanče, Dědka    a Mělic za TJ Sokol Živanice p. Ing.Václav Černý. Slavnostní schůzi zahájil starosta sboru a seznámil všechny přítomné s programem a zároveň přivítal všechny hosty. Projev starosty seznámil s historií sboru od jeho založení až po současnost. Poté vystoupili hosté se svými projevy. Hlavním bodem bylo ocenění hostů a členů sboru. Hostům byli předány pamětní listy a pamětní medaile. Členové sboru obdrželi čestná uznání okresu nebo sboru a taktéž pamětní medaile. Závěrem proběhlo občerstvení podáním večeře a volná zábava.

Oslavy 10. září 2011 započaly ráno od 9 hodin přípravou slavnostního průvodu, který vycházel z Neradu přes souhrádka v Živanicích, návsí směrem k pomníku padlých.


Průvod začínal praporečníky, za nimi funkcionáři, poté kapela Živaňanka         a ostatní hosté. Průvod uzavírala historická a současná technika.
Technika zastavila na návsi a pokračovalo se k pomníku padlých. Zde byl položen věnec k pomníku legionáře, zazněla zde státní hymna a starostka obce přednesla svůj projev.
Poté se průvod přemístil na parkoviště u školky,kde starosta provedl nástup všech zúčastněných jednotek a přivítal čestného hosta náměstka hejtmana Pardubického kraje p. Ing. Romana Línka. Dále následoval stručný projev starosty a projev p.Ing.Romana Línka .
Poté bylo přistoupeno k vysvěcení našeho praporu. Farář nejdříve vysvětil náš nový prapor o potom také obě stuhy, které byli připnuty na žeď našeho praporu.
Program pokračoval vystoupením Mateřské a Základní školy Živanice              po kterém ředitel školy zahájil ve škole den otevřených dveří pro celou veřejnost.
Městská policie Lázně Bohdaneč zajistila akční zpestření na protějším volném prostranství návsi ukázkou zadržení pachatele z vozidla.
Následovaly ukázky dětských přípravek: ukázka poplachu a zásahu hašení dětská přípravka SDH Živanice, ukázka vyprošťování a záchrany osob z vozidla dětská přípravka SDH Přelovice, ukázka požárního sportu a hasičské kolečko přípravka SDH Voleč.
Také se zde ukázala technika HZS Pardubice a to žebřík MAGIRUS a řezaní vysokotlakým vodním paprskem COBRA.
Starou techniku předvedli hasiči z Mělic ukázkou zásahu s jejich koňskou stříkačkou.
Hasiči z Dědka předvedli svoji stříkačku PS8 a hasiči z Černé u Bohdanče novou stříkačku Tohatsu spolu s plovoucím košem a ukázky byly ukončeny hašením za pomoci plovoucího čerpadla Pavliš&Hartman SDH Břehy.
Po celou dobu akce bylo možno shlédnout výstavu naší kroniky                       a upomínkových předmětů v připraveném stanu, kde bylo možno na tuto akci přispět.
V prostoru návsi byla také po celou dobu oslav výstava stabilních motorů p.Hejského. Některé tyto exponáty byly také v provozu. Svoji výzbroj             a výstroj zde předvedla také státní policie Lázně Bohdaneč.
Pro děti byl zde k dispozici skákací hrad duchů a další atrakcí byly projížďky kočárem. Především velké poděkování patří kapele Živaňance, která nás hudebním doprovodem provázela celou akcí a vyplňovala také přestávky         v programu.


Dovolte mi, abych poděkoval všem co jste nás přišli na tuto akci podpořit, pořadatelům a těm co se zasloužili o to, že tato akce se stala důstojnou oslavou 110.výročí založení našeho sboru.

 

Petr Vavřina

starosta sboru