Složení výboru sboru

pro volební oddobí 2020 -2025

Starosta sboru - Petr Vavřina

Náměstek starosty - Petr Schletter

Hospodář sboru - Petr Lejhanec

Jednatel sboru - Miroslav Ráliš

Velitel a preventista sboru - Zdeněk Doležálek

Vedoucí mládeže - Hana Schletterová

Strojníci sboru - Radek Kaderka, Petr Lejhanec

Předseda revizní a kontrolní rady (revizor) - Martin Holec

Členové revizní a kontrolní rady:

Radomír Danihelka, Zdeněk Doležálek

Členové výboru:

Aleš Zeman, Vladimír Svída, Robert Matyáš

Příručka funkcionáře sboru
          Členové SDH Živanice

Příjmení a jméno

člen od

BALOG Jiří 1979
BALOG Jiří ml. 2001
BEHUL Jiří 1966
BIDLO Petr 2002
BUREŠ Vojtěch 2007
CZAGAN Josef 1978
DANIHELKA Radomír 1996
DOLEŽÁLEK Zdeněk 1983
DOUDA Josef 1986
DRŮBEK Zdeněk 1977
FORMÁNEK Miroslav 1978
FORMÁNEK Zdeněk 2001
HOLEC Martin 2005
HRUBÝ Bohuslav 1979
KADERKA Radek 1998
KLAZAR Vladimír 1985
KOHOUTEK Václav 1986
KÖLBL Josef 1981
KREJČÍK František 1957
LEJHANEC Petr 1996
MATYÁŠ Robert 2017
RÁLIŠ Miroslav 1996
SEDLÁČKOVÁ Iva 2016
SCHLETTER Petr 1996
SCHLETTEROVÁ Hana 2007

SVÍDA Vladimír

1996
SVOBODA František 1979
SVOBODA Jan 2009
ŠKODA Petr 1998
TICHÝ Jaroslav 1958
UHLÍŘ Pavel 2016
VAVŘINA Petr 1996
VAVŘINOVÁ Aneta 2010
VESELÝ Miroslav 1999
VLACHÝ Kamil 1996
VLACHÝ Vít 1997
VOMLEL Josef 1957
VOŘÍŠEK Pavel 1996
ZEMAN Aleš 2001
ZEMAN Václav ml. 2002

Mladí hasiči

 
CINERT David 2023
CINERT Martin 2023
HOLCOVÁ Nikola 2010
HOLEC Richard 2010
HORÁK Jaroslav 2016
HORÁKOVÁ Anežka 2016
JIRSA Matyáš 2022
LEJHANCOVÁ Patricie 2010
MOKRÝ Patrik 2019
MOKRÝ Šimon 2019
PUHLOVSKÝ Jan
2020
PUHLOVSKÝ Pavel
2020
PUHLOVSKÝ Petr
2019
RETROVÁ Anežka
2019
SEDLÁČEK František
2012
SEDLÁČEK Václav 2011
SCHLETTEROVÁ Anna 2012
SCHLETTEROVÁ Hana 2015
ŠAFAŘÍKOVÁ Tereza 2023
VAVŘINA Lukáš 2010