V. sjezd Sdružení hasičů Čech, Morava a Slezska v PardubicíchDatum konání:
4.7.2015
Datum ukončení:
5.7.2015

P R O G R A M

jednání V. sjezdu SH ČMS,

konaného ve dnech 4. a 5. července 2015 v Pardubicích

 

3. července 2015

příjezd delegátů a hostů sjezdu, kteří si zajistili ubytování

4. července 2015

7.00 – 8.45 příjezd, ubytování a prezence delegátů a hostů sjezdu - občerstvení

9.00 zahájení V. sjezdu SH ČMS – hymna,úvodní slovo a přivítaní hostů sjezdu

9.10 ohlášení způsobilosti sjezdu k jednání a rozhodování

9.15 volba pracovních orgánů sjezdu : předsednictva

zapisovatelů a ověřovatelů zápisu

mandátové komise

volební komise

návrhové komise

9.30 projednání a schválení programu sjezdu

projednání a schválení jednacího řádu sjezdu

9.45 projednání a schválení volebního řádu sjezdu

10.00 přestávka – ustavující schůze pracovních komisí V. sjezdu

10.15 vystoupení pozvaných hostů V. sjezdu SH ČMS včetně hostů ze zahraničí

11.15 zpráva o činnosti SH ČMS do V. sjezdu SH ČMS

12.20 zpráva o činnosti ÚKRR (rozsah do 10 minut)

12.30 rozprava ke zprávám o činnosti

13.00 přestávka na oběd

14.00 ocenění organizačních jednotek a členů SH ČMS

14.15 zpráva mandátové komise

14.20 představení kandidátů na starostu SH ČMS, předsedu ÚKRR a náměstky starosty SH ČMS

(představuje řídící sjezdu)

14.30 volba starosty SH ČMS, předsedy ÚKRR a náměstků starosty SH ČMS

14.40 přestávka

15.10 výsledek volby starosty SH ČMS, předsedy ÚKRR a náměstků starosty SH ČMS - předání

dekretů

15.40 volby členů VV SH ČMS a členů ÚKRR

16.00 výsledky voleb členů výkonného výboru SH ČMS a členů ÚKRR

16.10 předání dekretů nově zvoleným funkcionářům SH ČMS

16.30 přestávka

17.45 projednání Hlavních směrů činnosti SH ČMS do roku 2020 a rozprava k tomuto bodu

18.15 projednání a schválení usnesení V. sjezdu SH ČMS a rozprava k tomuto bodu

18.45 závěr V. sjezdu SH ČMS

19.00 večeře

20.00 společenský večer delegátů a hostů V. sjezdu SH ČMS

5. července 2015

8.00 – 10.00 snídaně a odjezd delegátů a hostů z místa konání sjezdu


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.